Popularne fundacje katolickie

Od wielu lat różnorakie fundacje kościoła katolickiego w Polsce aktywnie działają na rzecz przede wszystkim wielu najbiedniejszych rodzin i najbardziej potrzebujących Polaków. Do najpopularniejszych z nich należy w głównej mierze fundacja Caritas, powstała już w 1926 roku. Początkowe działania skutecznie storpedował przede wszystkim wybuch drugi wojny światowej, jednak jeszcze w 1937 roku powstał wstępny projekt stworzenia związków centralnych.

Po wojnie ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej Jan Stańczyk udzielał tej fundacji pewnej subwencji, czyli bezzwrotnej formy pomocy finansowej skierowanej do określonych podmiotów mające na celu poparcie ich działalności. Niestety po roku 1947 przychylność rządu względem tej fundacji radykalnie spadła, a działalność charytatywna została sprowadzona do poziomu parafii.

Oficjalna reaktywacja fundacji nastąpiła w dniu 10 października 1990 roku, a jej pierwszym dyrektorem został ksiądz Marian Subocz. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego i koordynuje pracę czterdziestu czterech diecezji i archidiecezji w naszym kraju. Jej działalność polega w głównej mierze na dystrybuowaniu do wielu najbiedniejszych zakątków Polski wielu darów materialnych. Roczna wartość pomocy finansowej ze strony organizacji Caritas wynosi około pięćdziesiąt milionów złotych.

Drugą najpopularniejszą fundacją jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia założona w 2000 roku przez Konferencję Episkopatu Polski jako oznaka wdzięczności dla papieża Jana Pawła II za posługę na terenie polskiego kościoła oraz generalnie na terenie całego kraju. Podstawowe cele i zadania tej fundacji od kilkunastu lat są skrupulatnie realizowane choćby poprzez organizowanie od października 2001 roku Dnia Papieskiego i przyznawanie nagród TOTUS od 2000 r., a także prowadzenie programu stypendialnego dla uboższej młodzieży szkolnej wśród młodzieży pochodzącej z niewielkich miast i wsi, jak również wprowadzenie konkursów i sympozjów naukowych na cześć papieża Polaka. Wśród trzech najważniejszych i fundamentalnych celów można znaleźć przede wszystkim:

  • wspieranie ogólnego rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej, a także chrześcijańskich mediów w całym kraju,
  • wyrównywanie a także podnoszenie szans edukacyjnych wśród młodzieży pochodzących z niewielkich miast i wsi
  • upowszechnienie nauczania papieża JPII

Trzecią najpopularniejszą fundacją jest założona w 1998 roku w Toruniu przez ojca Tadeusza Rydzyka i ojca Jana Króla, Lux Veritatis, co po łacinie oznacza światło prawdy. Zajmuje się działalnością naukową, mająca na celu zbadanie postawy Polaków wobec Żydów w czasie drugiej wojny światowej, a także działalnością kulturoznawczą poprzez produkcje filmów i organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym. OD 2003 roku Fundacja uzyskała koncesje na nadawanie Telewizji Trwam, gdzie stacja wyróżnia się przede wszystkim oryginalnością ze strony warstwy merytorycznej programów informacyjnych, a także interaktywną formą audycji religijnych, prowadzoną bardzo często na żywo z innymi telewidzami .